The Linnaean Gardens of Uppsala

Planting of summer flowers

  • Date: 5/30/2017 at 9:15 AM 6/1/2017 at 2:00 PM
  • Location: Botaniska trädgården Skolträdgården, Villavägen 8
  • Website
  • Organiser: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Kulturenheten Region Uppsala och Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun
  • Contact person: Lotta S Saetre
  • Skolaktivitet

We invitie all of Uppsala’s preschools and junior (6-year-old) classes to plant coneflowers (Rudbeckia) and marigolds (Tagetes) in the school garden. Welcome to The Botanical Garden to dance and plant together with dance teachers and educators from the garden.

The last booking date for spring activities is May 1st! Bookings are made by e-mail to the booking office.

Read more in the invitation (in Swedish).

Motion – rekreation – kultur

Spela boule i Botaniska trädgården; cykla till Linnés Hammarby eller vandra i kulturreservatet; prova på Qi Gong, Yoga och Taiji i Botaniska trädgården; dansa i Linnéträdgården.

Köp biljetter till en teaterföreställning eller konsert. Njut av konst, vackra rabatter och stillhet. Plugga, läs en bok eller fika gott. I våra trädgårdar finns plats för både vila och motion!

Program 2017

För dagsaktuell information, kontakta respektive arrangör.

Boulebanor i barockträdgården: på grund av vårens renovering och byte av lindar i barockträdgården har inte boulebanorna kunnat läggas ut som planerat. Eventuellt läggs det banor i augusti. Arrangör Örsundsbro SK.

Senior Qigong på Sorbusplan (hörnet Norbyvägen-Villavägen, vid Nordiska Afrikainstitutet): måndagar 29 maj – 19 juni, kl. 11. För aktuell information hemsidan för arrangören Svenska kyrkan.

Qigong på Sorbusplan (hörnet Norbyvägen-Villavägen, vid Nordiska Afrikainstitutet): måndagar 12 juni – 24 juli, kl. 17.30-19.00. För aktuell information hemsidan för arrangören Biyunföreningen Gröna Draken.

Taiji i barockträdgården (framför Linneanum): måndagar och torsdagar kl. 18 i juni-augusti. För aktuell information hemsidan för arrangören Uppsala Wudang Pai.

Sommaryoga i Botaniska trädgården: bland annat måndagar och torsdagar kl. 18, i juni och augusti. För mer information se facebook-sidan Sommaryoga.

Utställningar Uppsala linneanska trädgårdar