The Linnaean Gardens of Uppsala

Planting of summer flowers

  • Date: –14:00
  • Location: Botaniska trädgården Skolträdgården, Villavägen 8
  • Website
  • Organiser: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Kulturenheten Region Uppsala och Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun
  • Contact person: Lotta S Saetre
  • Skolaktivitet

We invitie all of Uppsala’s preschools and junior (6-year-old) classes to plant coneflowers (Rudbeckia) and marigolds (Tagetes) in the school garden. Welcome to The Botanical Garden to dance and plant together with dance teachers and educators from the garden.

The last booking date for spring activities is May 1st! Bookings are made by e-mail to the booking office.

Read more in the invitation (in Swedish).

Planting of summer flowers

Motion – rekreation – kultur

Spela boule i Botaniska trädgården; cykla till Linnés Hammarby eller vandra i kulturreservatet; prova på Qi Gong, Yoga och Taiji i Botaniska trädgården; dansa i Linnéträdgården.

Köp biljetter till en teaterföreställning eller konsert. Njut av konst, vackra rabatter och stillhet. Plugga, läs en bok eller fika gott. I våra trädgårdar finns plats för både vila och motion!

Program 2018

För dagsaktuell information, kontakta respektive arrangör.

Boulebanor i barockträdgården: på grund av avspärrningar i samband med bytet av lindar i barockträdgården kan inte boulebanor läggas ut som tidigare. Eventuellt läggs det banor på annan plats istället. Arrangör Örsundsbro SK.

Prel. Senior Qigong på Sorbusplan (hörnet Norbyvägen-Villavägen, vid Nordiska Afrikainstitutet). Arrangör Svenska kyrkan.

Qigong på Sorbusplan (hörnet Norbyvägen-Villavägen, vid Nordiska Afrikainstitutet): måndagar 11 juni – 30 juli kl. 17.30-19.00. För aktuell information se hemsidan för arrangören Biyunföreningen Gröna Draken.

Taiji i barockträdgården (framför Linneanum): måndagar och torsdagar kl. 18-19, juni – augusti. För aktuell information se hemsidan för arrangören Uppsala Wudang Pai.

Sommaryoga i Botaniska trädgården: bland annat måndagar och torsdagar, maj – augusti. För mer information se facebook-sidan Sommaryoga.

Utställningar Uppsala linneanska trädgårdar