Att arbeta i en historisk och botanisk trädgård

Uppsala linneanska trädgårdar med tillhörande byggnader är ett världsunikt kultur­arv. De tre trädgårdarna, Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården, skapades för naturvetenskaplig undervisning under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. 

De linneanska trädgårdarna är anläggningar av stor betydelse för besöksnäringen i Uppsala. De används även för universitetets utbild­ning och forskning och är en viktig resurs för popularisering av biologisk kunskap.

I trädgårdarna uppdrag ingår att presentera ett välskött och tydligt uppmärkt växtmaterial som är dokumenterat i en globalt tillgänglig databas. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården är växtsamlingarna en del av ett historiskt kulturarv. I Botaniska trädgården odlas framför allt växter från naturliga populationer, användbara för undervisning och aktiviteter riktade mot universitetsstudenter, förskola och skola. 

Vid de linneanska trädgårdarna arbetar 15-20 trädgårdsarbetare, 3 botanister och 7 administratörer. Under sommarhalvåret utökas arbetsstyrkan med säsongsanställd trädgårdspersonal och museiassistenter.

Lediga jobb

Just nu söker vi säsongsanställda museiassistenter för perioden maj-september 2019. Vi söker också en ersättare för vår museibutiksansvariga som går i pension under våren.

Ansvarig museibutikSista ansökningsdag var 31 januari 2019.

Säsongsanställd museiassistentSista ansökningsdag var 14 januari 2019

Säsongsanställd trädgårdsarbetareSista ansökningsdag var 1 november 2018. Rekryteringen är avslutad.

Säsongsanställning trädgård

Varje år anställer Uppsala linneanska trädgårdar ett antal säsongsarbetare i allt mellan en och sex månader. De flesta av våra säsongsanställda trädgårdsarbetare återkommer från år till år.

Om du har en trädgårdsutbildning och är intresserad av att arbeta säsong hos oss är du välkommen att söka utannonserade tjänster. För ytterligare information kontakta trädgårdsmästare, Tomas Zicha

Rekrytering sker i november.

Säsongsanställning museiassistent

Linnéträdgården och Linnés Hammarby är öppna maj - september. Under den perioden anställer vi extra personal som kan välkomna våra besökare och guida dem i trädgårdar och museum. De flesta av våra museiassistenter är utbildade inom museologi eller biologi.

Om du är intresserad av att jobba som museiassistent i Uppsala linneanska trädgårdar kontakta Jesper Kårehed.

Rekrytering sker december - januari.

Praktik i de linneanska trädgårdarna

Vi tar emot praktikanter från trädgårdsskolor och museiutbildningar. Vi har möjlighet att handleda två trädgårdspraktikanter och en museipraktikant per termin.

Kontakta Tomas Zicha om du är intresserad av trädgårdspraktik eller Jesper Kårehed om du är intresserad av museipraktik

PRAO / SSA

Vi tar inte emot PRAO-elever från grundskolan. Däremot kan vi i enstaka fall erbjuda praktik för gymnasieelever.

Kontaktperson för gymnasiet: Jesper Kårehed