Ophrys tenthredinifera, v 9 2019

2019-02-27

Är det en insekt? Är det en blomma? 

Ophrys tenthredinifera i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Elsa Sundkvist, Uppsala universitet.

Det är kanske lätt för oss att se, men för en stekel är det inte lika enkelt. Orkidén Ophrys tenthredinifera härmar nämligen en växtstekelhona för att bli pollinerad. En stekelhane locksas till orkidén av dess form som liknar en hona, och av feromoner som utsöndras av växten. Stekelhanen försöker para sig med orkidén, blir bittert besviken och flyger till nästa orkidé, denna gång med pollen från den första. Denna pollineringsstrategi är en form av mimikry som kallas pseudo-kopulation. 

Ophrys tenthredinifera finns i Medelhavsområdet tillsammans med ett flertal andra arter i släktet Ophrys. I Sverige finns bara en art och det är flugblomster, Ophrys insectifera, som imiterar grävsteklar.

Ophrys tenthredinifera kan du se blomma i Tropiska växthusets vinterträdgård.

Plant of the week – in Swedish