The Linnaean Gardens of Uppsala

Trifolium incarnatum - blodklöver, v 36 2017

2017-09-07

Rödtopp i frodig grönska  

blodklöver, Trifolium incarnatum, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Precis som andra ärtväxter har blodklöver kvävefixerande bakterier i knölar på rötterna. Eftersom växten blir rik på kväve odlas den ibland som gröngödsel för att plöjas ner och berika jorden. Den är också vanlig som foderväxt.

Växten är ursprungligen från södra Europa, men förekommer naturaliserad på många ställen. Tillfällig på kulturmark i Sverige. De blodröda blommorna och den långsträckta, toppiga blomställningen skiljer den från andra arter i släktet Trifolium.

Blodklöver växer i östra delen av barockträdgården tillsammans med kardon (Cynara cardunculus), palmkål (Brassica oleracea [Palmifolia-Gruppen] ’Nero di Toscana’) och grönkål (Brassica oleracea [Sabellica-Gruppen] ’Redbor’).

De senaste veckornas växter