Uppsala linneanska trädgårdar

Utställningar i de linneanska trädgårdarna

På våra fasta utställningar kan du lära dig mer om Carl von Linné och hans vetenskaper, om familjens liv på Hammarby, i trädgården och i staden.

Under somrarna ordnar vi konstutställningar utomhus och inomhus i Linnéträdgården, på Linnés Hammarby och i Botaniska trädgården.

Du kan söka i vår växtdatabas över växter i Botaniska trädgården och lära dig mer om några av de växter som finns kvar på Linnés Hammarby sedan 1700-talet. I artiklarna om veckans växt kan du lära dig mer om många av Botaniska trädgårdens växter.

Bevingad flora

Floristen Linnea Persson och fotografen Peter Ericsson visar fotokonst där växters beståndsdelar får en fantasifull fauna att växa fram. De har skapat en fantasifull insektsvärld, med skira sländor och färgglada dagfjärilar och nattflyn.

Försäljning av tryck, kort, mm i Linnéträdgårdens butik.

1 maj - 30 september 2018

Öppet tisdag-söndag 11-17 i maj och september samt måndag-söndag 11-17 i juni-augusti, i orangeriet i Linnéträdgården.

Linnés resor och Brusewitz

Gunnar Brusewitz reste under 50- och 60-talen i Linnés fotspår. Med material från resorna illustrerade han nytryck av Carl von Linnés landskapsresor. Se reproduktioner av hans stilsäkra bilder.

10 maj - 8 juli 2018

Öppet tisdag-söndag 11-17, i östra flygeln, Linnés Hammarby.

Illustration av Gunnar Brusewitz, hämtad från foldern Att resa med Linné.

En samling blir till

Sommarutställning om hur föremålen i Linnémuseet har samlats in från Linnés släkt. 

19 maj - 30 september 2018

Öppet maj & september tisdag-söndag, juni-augusti måndag-söndag. Linnémuseet i Linnéträdgården.

Surrande parker och trädgårdar

Under vår och försommar pågår en fototävling på temat ”Pollinera mera”. Av inskickade bidrag väljer vi ut 6-8 fotografer som får visa upp sina bilder. Besökarna röstar under utställningstiden på bästa bild.

Instruktioner till fotografer

Bidrag till tävlingen kan skickas in till och med 25 juni 2018. Varje fotograf skickar in sina sex bästa bilder. Skicka bilderna via e-post till Per Erixon, gärna alla sex bilder i samma mail. Kontakta Per om ni behöver mer information och instruktioner kring filstorlek, format m.m. 

Av de inskickade bidragen väljer vi ut 6-8 fotografer som får ställa ut några av bilderna i östra flygeln på Linnés Hammarby. Uppsala linneanska trädgårdar producerar utställningen (utskrift, enkel inramning, hängning). Medverkande fotografer får efter utställningens slut fritt disponera tavlorna.

14 juli - 30 september 2018

Öppet tisdag-söndag 11-17 i juli och augusti samt fredag-söndag 11-17, i östra flygeln, Linnés Hammarby.

Fotoutställning Surrande parker och trädgårdar, på Linnés Hammarby 14/7-30/9 2018.

A sense of space

Lynne Brown målar akademiska miljöer på ett alldeles eget sätt. Hennes konst utforskar på samma gång en känsla av värdighet och mystik. Uppsala universitet har köpt in två verk av henne till Campus Gotlands lokaler. Ett motiv är från centrala Visby och ett från Uppsala. I samband med detta visar vi utställningen ”A sense of space” i Visby våren 2018 och i Uppsala hösten 2018.

Uppsala 6-21 oktober 2018

Linnésalen i Orangeriet (Linneanum), Botaniska trädgården

A sense of space är ett samarbete mellan Gustavianum och Uppsala linneanska trädgårdarna.

Motiv ur utställningen A sense of space, av Lynne Brown

Linné och hans trädgård

En utställning om trädgårdens historia och Linnés vetenskapliga arbete. 

Permanent utställning, öppen maj-september. I orangeriet, Linnéträdgården.

Linné på Hammarby

En utställning om Linné och livet på Hammarby. 

Permanent utställning, öppen maj-september. I västra flygeln, Linnés Hammarby.