Uppsala linneanska trädgårdar

Erica carnea - vårljung, v 13 2017

2017-03-31

Efterlängtad energikick för vårrusiga bin

vårljung, Erica carnea, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Vårljung växer i bergsområden i centrala och södra Europa. Den blommar tidigt, ofta när snön fortfarande ligger kvar. Pollinatörerna bjuds på energirik nektar som utsöndras vid basen av fruktämnet.

Ska det vara någon vits med att blomma tidigt måste förstås pollenet klara låga temperaturer. Studier har visat att pollenkornen kan gro och pollenslangen växa ner genom pistillens stift vid nollgradiga temperaturer.

Varje blomma har åtta ståndare och om du tittar noga kan du se de speciella porerna i ståndarknapparna som är typiska för flertalet arter i familjen ljungväxter (Ericaceae). Släktet Erica räknar 860 arter, varav 690 är endemiska för Sydafrika. I Sverige har vi bara en art (klockljung, E. tetralix).

Vårljungen blommar nu i stenpartiet nedanför hängalmen mellan Tropiska växthuset och köksträdgården. Det finns också en rugge i Blomväxternas släktträd i bladet med ljungväxter och viveväxter.

De senaste veckornas växter