Uppsala linneanska trädgårdar

Cicuta virosa - sprängört, v 31 2017

2017-08-02

Dödligt giftig utan vattenskräck 

sprängört, Cicuta virosa, Botaniska trädgården. Foto Lotta Saetre, Uppsala universitet.
Sprängört Cicuta virosa är en av de giftigaste växterna i den svenska floran. Hela växten är giftig, men unga skott och den typiskt uppsvällda och kamrade jordstammen innehåller särskilt höga halter av giftet cicutoxin. Symptom på förgiftning är bland annat häftiga krampanfall och andningssvårigheter. Det är ovanligt att människor blir förgiftade, men det förekommer att betande djur får i sig växten. Dödlig dos för nötkreatur är 200 gram färska växtdelar. 

Sprängört hör till Apiaceae (selleriväxter) och har som de andra arterna i familjen (t.ex. hundkäx, kummin, odört) många små blommor i så kallad dubbel flock.

Sprängört växer alltid blött och i Botaniska trädgården hittar du den bland vattenväxterna mittemot köksträdgården.

De senaste veckornas växter