Leucojum vernum - snöklocka, v 15 2018

2018-04-11

Äntligen klämtar vårens klockor

Leucojum vernum, snöklocka, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

På Linneanums innergård i Botaniska trädgården syns det äntligen att våren är här på allvar. Många lökväxter är i blom där. Veckans vårväxt är snöklocka Leucojum vernum. Som så många andra av våra vårtecken kommer den söderifrån. Snöklockan finns ursprungligen i centrala Europa samt i östra och sydliga delar av vår världsdel.

Fläcken i spetsen på blombladen är på bilden gul, men på andra individer kan den vara grön. Snöklocka hör till amaryllisväxterna (Amaryllidaceae) och är giftig likt många andra av vårens vackra växter.

Många känner veckans växt som klosterlilja, ett namn den fått för att den växer i mängd i klosterträdgården i Vadstena. Det är också den plats där arten för första gången nämns som förvildad i Sverige (1774).

De senaste veckornas växter