Seseli ponticum - pontisk säfferot, v 30 2018

2018-07-26

Insektsmagnet från Kaukasus

Pontisk säfferot, Seseli ponticum i Botaniska trädgården. Foto Lotta Saetre, Uppsala universitet.

Pontisk säfferot Seseli ponticum är en endemisk art från de östra delarna av Svarta havet: Georgien och områdens kring Krasnodar i Ryssland. Där växer den på låg höjd i bergen, på kustklippor och i vägslänter.

Som många andra arter i släktet Seseli, däribland vår svenska säfferot (S. libanotis), innehåller veckans växt antibakteriella ämnen och även antioxidanter.

Du hittar veckans växt, med täta blomflockar, i det nya sten- och gruspartiet i trädgårdens södra del. Där lockar den till sig mängder av humlor, blomflugor och skalbaggar. Just flockblommiga växter har grunda blommor som passar alldeles utmärkt för blomflugornas korta tungor.

Vad pontisk betyder? Ordet kommer från Pontos, en tidigare grekisk region i södra delen av Svarta havet.

De senaste veckornas växter