Konst och kunskap i Linnéträdgården

I Linnéträdgården finns två utställningslokaler. I orangeriet visar vi en utställning om trädgårdens historia och om Linné som vetenskapsman. Där kan också konstnärer ställa ut sina verk under sommaren. Linnémuseet visar varje år en ny sommarutställning med anknytning till Carl von Linné.

Linné och hans trädgård

En utställning om trädgårdens historia och Linnés vetenskapliga arbete. 

Permanent utställning, öppen maj-september. I orangeriet, Linnéträdgården.

Bulbi Rudbeckii

Ett urval av bilder på lök- och knölväxter ur Blomboken av Olof Rudbeck d.ä. Alla växter har odlats i trädgården av Olof Rudbeck på 1600-talet.

1 maj - 30 september 2019

Öppet tisdag-söndag 11–17 i maj och september samt måndag-söndag 11–17 i juni–augusti, i orangeriet i Linnéträdgården.

Bild ut Olof Rudbecks Blomboken, Uppsala universitetsbibliotek.

Tidigare utställningar i Linnéträdgården

2018: Bevingad flora – fotokonst av floristen Linnea Persson och fotografen Peter Ericsson

2015: A Flower Cascade - fotografier av Mats Wilhelm

2013: Från livets tråd till livets träd – systematik och fylogeni i DNA-åldern

2011: Colour of Nature, Matters in Motion – Jeanette Schäring

2011: Är du vid sunda vätskor?

2010: Geotrans i fjärilsland – Fredrik Wretman, Katinka Andersson

2009: Stilt house – Joan Backes