Konst och kunskap i Linnéträdgården

I Linnéträdgården finns två utställningslokaler. I orangeriet visar vi en utställning om trädgårdens historia och om Linné som vetenskapsman. Där kan också konstnärer ställa ut sina verk under sommaren. Linnémuseet visar varje år en ny sommarutställning med anknytning till Carl von Linné.

Linné och hans trädgård

En utställning om trädgårdens historia och Linnés vetenskapliga arbete. 

Permanent utställning, öppen maj-september. I orangeriet, Linnéträdgården.

Ingen pågående utställning

Planeringen av 2018 års utställningar är nu klar. Nästa utställning öppnar 1 maj.

Om du är intresserad av att ställa ut konst i Botaniska trädgården, Linnéträdgården eller på Linnés Hammarby vänligen kontakta Per Erixon.

Bevingad flora

Floristen Linnea Persson och fotografen Peter Ericsson visar fotokonst där växters beståndsdelar får en fantasifull fauna att växa fram. De har skapat en fantasifull insektsvärld, med skira sländor och färgglada dagfjärilar och nattflyn.

Försäljning av tryck, kort, mm i Linnéträdgårdens butik.

1 maj - 30 september 2018

Öppet tisdag-söndag 11-17 i maj och september samt måndag-söndag 11-17 i juni-augusti, i orangeriet i Linnéträdgården.

Tidigare utställningar i Linnéträdgården

2015: A Flower Cascade - fotografier av Mats Wilhelm

2013: Från livets tråd till livets träd – systematik och fylogeni i DNA-åldern

2011: Colour of Nature, Matters in Motion – Jeanette Schäring

2011: Är du vid sunda vätskor?

2010: Geotrans i fjärilsland – Fredrik Wretman, Katinka Andersson

2009: Stilt house – Joan Backes