Uppsala linneanska trädgårdar

Lagotis stolonifera - blåkrypa, v 20 2017

2017-05-18

Kompakt blomsterprakt på grus

blåkrypa, Lagotis stolonifera, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Lagotis stolonifera kommer från Kaukasus där den växer på grässlätter i alpin miljö.

De centimeterstora blommorna har en urnupen överläpp och underläpp delad i två lober. En pistill och två utskjutande ståndare för kanske tankarna till Veronica, vilket inte är så tokigt eftersom de förs till samma tribus inom familjen grobladsväxter (Plantaginaceae).

Blåkrypa hittar ni i den sydligaste delen av vårt nyanlagda grusområde längs cykelstråket i södra delen av trädgården. Området är geografiskt indelat med Skandinavien närmast Tropiska växthuset, följt av Europa, Amerika och Asien längst bort (där alltså blåkrypan växer).

Veckans växt