Uppsala linneanska trädgårdar

Scutellaria altissima - stor frossört, v 38 2017

2017-09-26

Medeltida hjälm hjälplös mot feber  

stor frossört, Scutellaria altissima, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Släktet Scutellaria har runt 350 arter över hela världen. Stor frossört är en av de mer högresta och kan bli upp till metern. Växten odlas och kan påträffas förvildad i Sverige, men är hemmahörande i östra Europa och bort mot Kaukasus.

Precis som många andra växter i familjen kransblommiga växter (Lamiaceae) har frossörterna en tvåläppig krona. Däremot är fodret lite speciellt med två hela flikar och ett sköldlikt utskott (scutellum). I det engelska namnet ”skullcap” har man tagit fasta på fodrets likhet med medeltida krigshjälmar. Det svenska namnet frossört kan härledas åtminstone till 1600-talet och syftar på användningen av växten mot malaria eller frossa.

Stor frossört växer vid Botaniska trädgårdens norra mur, ganska nära grinden mot Carolina Rediviva.

Veckans växt