Uppsala linneanska trädgårdar

Abies alba - silvergran, v 50 2017

2017-12-13

En hemsk, men ädel gran 

Silvergran, Abies alba, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon.

Den klassiska svenska julgranen är vår inhemska art Picea abies, men i julhandeln förekommer även andra granar, t.ex.kungsgran, vars korrekta svenska namn är nordmannsgran, (Abies nordmanniana) och silvergran (Abies alba).

Ädelgranar (släktet Abies) har till skillnad från vanlig gran trubbiga platta barr med två ljusa ränder på undersidan. Barren har också ett sugkoppsliknande fäste.

Silvergran växer naturligt i Centraleuropa, men odlas som prydnas hos oss och förekommer ibland förvildad. Det svenska namnet, och artepitet alba, syftar på barrens silvervita undersida. Ibland används benämningen silvergran felaktigt för blåsilvriga sorter av arten stickgran (Picea pungens).

Ett ståtligt exemplar av silvergran finns i barockträdgårdens barrträdsområde vid norra muren.

Veckans växt