Calandrinia grandiflora - stor sidenblomma, v 27 2018

2018-07-04

Chilenskt siden

stor sidenblomma, Calandrinia grandiflora, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Stor sidenblomma Calandrinia grandiflora kommer från Chile och är med sina rosa blommor på stänglar från grå-gröna suckulenta bladrosetter attraktiva för pollinatörer såväl som oss människor.

Sidenblomssläktet har ca 150 arter som trivs särskilt i medelhavsklimat i Chile, västra Nordamerika och Australien. Släktet hör till växtfamiljen källörtsväxter (Montiaceae) som inte är vanlig i Sverige. Här finns bara två småväxta arter som är långt ifrån så iögonenfallande som veckans växt: källört Montia fontana, som finns i hela landet, och vårkällört M. minor, som bara kan ses i landets sydligaste delar.

Tidigare har familjen inkluderats i portlakväxterna (Portulacaceae). Oavsett familjetillhörighet, så hör veckans växt, källörterna och deras släktingar till den växtordning där vi hittar den hos oss vanligare nejlikfamiljen (Caryophyllaceae). Studera sidenblomman och fler släktingar i vår systematiska plantering Blomväxternas släktträd.

Veckans växt