Trädföryngring i barockträdgården

2016-09-22

Med start fredag 16 september inleder Statens Fastighetsverk ytterligare en fas i föryngringen av träden i barockträdgården i Botaniska trädgården. 

På grund av sjukdom kommer alla formklippta lindar och alla lindhäckar att tas bort. Jorden där lindarna står kommer att förbättras och i april kommer det att planteras nya träd och buskar. Vi kommer samtidigt att passa på att flytta om många av buskarna mellan Linneanum och fontänen i barockträdgården. Vi hoppas att ni har förståelse för röran medan arbetet pågår. Vi gör vårt bästa för att ni som besökare ska bli så lite störda som möjligt! 

De 40 år gamla formklippta lindarna i barockträdgården tas bort och ska ersättas med nya friska träd, september 2016. Foto Petra Holmgren Reichler, Uppsala universitet..

Lär med om trädföryngringen i pressmeddelandet från Statens Fastighetsverk.

Nyheter