Att arbeta i en historisk och botanisk trädgård

Uppsala linneanska trädgårdar med tillhörande byggnader är ett världsunikt kultur­arv. De tre trädgårdarna, Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården, skapades för naturvetenskaplig undervisning under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. 

De linneanska trädgårdarna är anläggningar av stor betydelse för besöksnäringen i Uppsala. De används även för universitetets utbild­ning och forskning och är en viktig resurs för popularisering av biologisk kunskap.

I trädgårdarna uppdrag ingår att presentera ett välskött och tydligt uppmärkt växtmaterial som är dokumenterat i en globalt tillgänglig databas. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården är växtsamlingarna en del av ett historiskt kulturarv. I Botaniska trädgården odlas framför allt växter från naturliga populationer, användbara för undervisning och aktiviteter riktade mot universitetsstudenter, förskola och skola. 

Vid de linneanska trädgårdarna arbetar 15-20 trädgårdsarbetare, 3 botanister och 7 administratörer. Under sommarhalvåret utökas arbetsstyrkan med säsongsanställd trädgårdspersonal och museiassistenter.

Lediga jobb

Just nu söker vi en trädgårdsmästare för säsongsanställning på heltid i sex månader.

Säsongsanställd trädgårdsarbetare, lång säsong: Sista ansökningsdag 18 mars 2020.

Trädgårdsmästare, vikariat sex månader: Sista ansökningsdag varr 25 februari 2020

Säsongsanställd trädgårdsarbetare, kort säsong: Sista ansökningsdag var 7 februari 2020

Säsongsanställd museiassistentSista ansökningsdag var 13 januari 2020

Tillsvidareanställd tekniker.Sista ansökningsdag var 7 januari 2020.

Säsongsanställd trädgårdsarbetare, lång säsong: Sista ansökningsdag var 5 december 2019

Säsongsanställning trädgård

Varje år anställer Uppsala linneanska trädgårdar ett antal säsongsarbetare i allt mellan en och sex månader. De flesta av våra säsongsanställda trädgårdsarbetare återkommer från år till år.

Om du har en trädgårdsutbildning och är intresserad av att arbeta säsong hos oss är du välkommen att söka utannonserade tjänster. För ytterligare information kontakta trädgårdsmästare, Tomas Zicha

Rekrytering sker i november och januari–februari.

Säsongsanställning museiassistent

Linnéträdgården och Linnés Hammarby är öppna maj - september. Under den perioden anställer vi extra personal som kan välkomna våra besökare och guida dem i trädgårdar och museum. De flesta av våra museiassistenter är utbildade inom museologi eller biologi.

Om du är intresserad av att jobba som museiassistent i Uppsala linneanska trädgårdar kontakta Jesper Kårehed.

Rekrytering sker december - januari.

Praktik i de linneanska trädgårdarna

Vi tar emot praktikanter från trädgårdsskolor och museiutbildningar. Vi har möjlighet att handleda två trädgårdspraktikanter och en museipraktikant per termin.

Kontakta Tomas Zicha om du är intresserad av trädgårdspraktik eller Jesper Kårehed om du är intresserad av museipraktik

PRAO / SSA

Vi tar inte emot PRAO-elever från grundskolan. Däremot kan vi i enstaka fall erbjuda praktik för gymnasieelever.

Kontaktperson för gymnasiet: Jesper Kårehed