Vänföreningar och samarbetsparter

Uppsala linneanska trädgårdar ingår i ett flertal nätverk och samverkar med flera olika föreningar och organisationer.

Om du som privatperson vill stödja och/eller engagera dig i vår verksamhet kan du bli medlem i någon av våra vänföreningar.

Några av de linneanska trädgårdarnas samverkansparter och nätverk.

Linnés vänner

Linnés vänner är vänförening till Uppsala linneanska trädgårdar. De anordnar föreläsningar, visningar och resor för sina medlemmar samt deltar i olika evenemang i de linneanska trädgårdarna.

Medlemskap kostar 150 kr per år. Som medlem har du fri entré till Tropiska växthuset i Botaniska trädgården, till Linnéträdgården, Linnémuseet och till Linnés Hammarby. Du får också 50 procent rabatt på avgiften vid temavisningar.

Sällskapet Linnés Hammarby

Sällskapet Linnés Hammarby arbetar ideellt med olika aktiviteter på Linnés Hammarby. Föreningen stödjer Uppsala universitets och Länsstyrelsens arbete med att bevara och vidareutveckla både byggnadsminnet och kulturreservatet.

Medlemskap kostar 150 kr per år. Som medlem har du fri entré till Linnéträdgården, Linnémuseet och till Linnés Hammarby. Du får också 50 procent rabatt på avgiften vid temavisningar.

Svenska Linnésällskapet

Svenska Linnésällskapet driver Linnémuseet med Carl von Linnés professorsbostad, som ligger i Linnéträdgården. Bostaden är öppen för besökare maj–september. Sällskapet ordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten samt ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ).

Medlemskap i Svenska Linnésällskapet kostar 250 kr per år. Som medlem har du fri entré till Linnéträdgården, Linnémuseet och Linnés Hammarby. Du får också 50 procent rabatt på avgiften vid temavisninga i dessa anläggningar.

Senast uppdaterad: 2021-05-11