Viburnum opulus, olvon

olvon, viburnum opulus, Linnés växter, uppsala universitetAbraham Bäcks son Carl besökte Linné i Hammarby 1772, och vid en inventering av Linnés humlegård noterade han olvon. Idag växer olvon fortfarande i markerna kring humlegården, de på norra sidan är på återväxt efter gallring. På södra sidan finns en buske som skärs ner vid vägverkets dikesbeskärning varje år. En större buske finns i slånhäcken nordost om den nyanlagda humlegården och en inom museiområdet i parken.
Olvon är bara känt från i Linnés
Hammarby i området och buskarna kansnöbollsbuske, Linnés växter, uppsala universitet
vara inplanterade av Linné. De bör
bevaras. Linné odlade även den fyllda formen av olvon, så kallad snöbollsbuske Viburnum opulus f. rosea i Hortus Upsaliensis och troligen även i Hammarby.

Foto: Flickr/Foto Footprints (olvon, överst) och Jesper Kårehed (snöbollsbuske, nederst)