Helianthemum apenninum - vit solvända, v 24 2020

2020-06-10

Soldyrkare

vit solvända, Helianthemum apenninum, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

I Sverige finns två arter i solvändesläktet Helianthemum: solvända och ölandssolvända.

Veckans växt, vit solvända Helianthemum apenninum, är vanlig på torrare marker i stora delar av Europa. I norra Italien och på Balearerna förekommer rosa varianter av arten.

Precis som hos våra svenska arter är blommorna bara utslagna i solsken och då vänder sig blommorna efter solen (därav namnet). Studera gärna ståndarna! De är rörliga som en anpassning för att underlätta korsbefruktning.

Plant of the week – in Swedish