Ricinus communis - ricin, v 41 2020

2020-10-09

Dödligt gift och nyttig olja

Ricin, Ricinus communis, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Ricin Ricinus communishar troligen sitt ursprung i östra Afrika, men är numera spridd som ogräs i varma områden över hela världen. Växten odlades redan för över 6000 år sedan i Egypten. Fröna innehåller en olja som har många användningsområden, både medicinskt och tekniskt. De innehåller även det mycket giftiga proteinet ricin. Ämnet förstörs vid upphettning och finns inte i ricinoljan.

Arten är den enda representanten i släktet och hör till familjen törelväxter Euphorbiaceae. Som andra arter i familjen så har ricin åtskilda hon- och hanblommor.

Flera olika sorter av veckans växt hittar ni i köksträdgården och i planteringen öster om Blomväxternas släktträd.

Plant of the week – in Swedish