Cotyledon barbeyi – orange ökenklocka v 2, 2021

2021-01-12

Köttig, men oaptitlig

Orange ökenklocka, Cotyledon barbeyi i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Släktet ökenklockor Cotyledonhör till familjen fetbladsväxter, Crassulaceae. Totalt finns numera sexton arter i släktet.

Orange ökenklocka Cotyledon barbeyiär den enda arten i släktet som har en naturlig utbredning utanför södra Afrika. Den finns hela vägen upp till nordöstra Afrika och i Yemen och förekommer till och med på steniga delar av savannen där den klarar sig från betande djur genom att vara giftig.

Växten kan bli några meter hög som mest, men har inte mycket egen stadga. Bladformen är variabel inom arten. Det engelska namnet Pig’s Ear som används för både denna art och Cotyledon orbiculatapassar dåligt för vårt exemplar.

Veckans växt slingrar på gruset i den afrikanska delen av suckulentrummet i Tropiska växthuset och kan möjligen beskådas genom fönstret, från norr.

De senaste veckornas växter