När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården

  • Date: –13:00
  • Location: Digitalt, se ovan.
  • Website
  • Organiser: Linnésamverkan. Värd: Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar
  • Contact person: Lotta Sturesson Seatre
  • Phone: 018-471 2874
  • Föreläsning

När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården med Erik Hamberg.

Lunch med Linné och hans vetenskaper. Onsdagar under perioden 7 april – 26 maj kan du lyssna till populärvetenskapliga föredrag om allt från 1700-talets brödtraditioner och familjen Linnés hushåll, till biologisk mångfald och dagens stadsplanering. Du får träffa idéhistoriker, biologer, agrarhistoriker och landskapsarkitekter.

I vår nya föreläsningsserie Lunch med Linné och hans vetenskaper får du ta del av historiska tillbakablickar och modern forskning.

Hela föreläsningsserien ”Lunch med Linné och hans vetenskaper” direktsänds på Facebook och SLU Play. Du kan också se föredragen i efterhand via Youtube. Sändningarna startar klockan 12 på onsdagar och du hittar dem på  Linné Uppsalas Facebooksida

Den som lyssnar och ser dem i direktsändning via Facebook kommer att kunna ställa frågor till föredragshållaren. Evenemanget är kostnadsfritt och riktar sig till alla som är nyfikna på Linné och hans vetenskaper.

Program

5/5 kl. 12.00 När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården med Erik Hamberg.

Facebooksida om evenemanget - När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården

Erik berättar om hur Linnéträdgården, som under 1800-talet blivit omvandlad till en vanlig park, under åren 1919-1923 restaurerades av det då nybildade Svenska Linnésällskapet. Med omfattande insatser återfick trädgården det utseende som den hade på Linnés tid. Numera hör Linnéträdgården till Uppsalas mest populära besöksmål.

Erik Hamberg är också verksam som sekreterare i Svenska Linnésällskapet. Värd för föredraget är Linnésällskapet i samarbete med Uppsala linneanska trädgårdar.


Kommande programpunkter i föreläsningsserien:

19/5 kl. 12 Det gröna offentliga rummet – från Linné och framåt med Roger Elg, SLU.

26/5 kl. 12 Linnés vilda växter kring Uppsala med Anja Rautenberg, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Utställningar Linnéträdgården och Linnémuseet