Medicin, mat, mystik

Under Kemiåret 2011 visade vi en utställning om medicinalväxter i Botaniska trädgården. Här kan du öppna pdf-filer med information om de växter som ingick i utställningen. Skylttexterna är sammanställda från texter skrivna av farmaceutstudentr vid avdelningen för farmakognosi, Uppsala universitet. De får enadst användas för undervisning i Botaniska trädgården.

Växter utomhus i Botaniska trädgården eller i orangeriet.

Växter i Tropiska växthuset.

Växter utomhus i Botaniska trädgården och i Orangeriet
Karta över växternas placering. Orangeriväxterna flyttas inomhus under vinterhalvåret.

Växter i Tropiska växthuset