Växtetiketter

Karakteristiskt för en botanisk trädgård är att alla växter är försedda med etiketter. De ger information om växternas namn, ursprung och ålder.

Innehåll på en växtetikett från Botaniska trädgården (familjenamn längst upp till vänster, accetionsnummer längst upp till höger, samt artnamn på latin och svenska i mitten. Nedanför det artens utbredning.

Vad står på etiketten?

1. Växtfamilj. Familjenamnen slutar alltid på -aceae.

Artens vetenskapliga namn består av två delar:
2. släktnamn
3. artepitet
Det första skrivs med stor bokstav, det andra med liten.

Kulturväxter kan dessutom ha sortnamn. De skrivs med stor bokstav inom enkelt citationstecken. Till exempel 'Mrs Parker'.

4. Svenskt namn, om det finns ett. Endast 2 % av alla blommande växter har svenska namn.

5. Förekomstområde. Det område där arten växter i naturen.

6. Accessionsnummer. De första fyra siffrorna talar om vilket år växten planterades. Om vi inte vet hur gammal den är står det 0000.