Anläggning av blomväxternas släktträd

Systematiskt system, Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet

Nytt systematiskt kvarter 2011

Systematiskt kvarter, Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet

Botaniska trädgården inledde anläggningsarbetet med det nya systematiskt kvartet 2011. Det är beläget nedanför Tropiska växthuset. Det har formen av en lind. Rabatterna är bladformade medan gångstråken bildar stam och grenar.

Systematiskt kvarter, Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet

Arbetet blev klart i slutet av 2012. Nu har Botaniska trädgården fått ett modernt och funktionellt hjärta, där vi kan visa upp blomväxternas mångfald och släktskap.

Systematiskt kvarter, Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet

Det nya systematiska kvarteret har ritats av Mats Lindegren. Han har tidigare varit delaktig i uppförandet av klippträdgården och ritat det systematiska fältet i Göteborgs botaniska trädgård. Han var även med och gestaltade ett nytt fjällparti i Botaniska trädgården. Anläggningen av det inleddes hösten 2012.

Systematiskt kvarter, Uppsala linnéanska trädgårdar, Uppsala universitet

Systematiskt kvarter, Uppsala linnéanska trädgårdar, Uppsala universitet