Lökvandring i Botaniska trädgården

Hösten 2018 planterades 75 000 lökar och knölar i Botaniska trädgården. Runt Linneanum och övriga byggander finns det sedan länge lökrika gräsmattor och rabatter som skänker trädgården tidig vårprakt. Tillsammans med våra krukodlade lökar, tropiska knölar och nyplanterade arter utgör de Botaniska trädgårdens samling av lök- och knölväxter. 

vår karta över områden med extra mycket lökväxtermarkerar de olika färgerna vilken del av året som lök- och knölväxterna blommar som vackrast. De gula fälten blommar tidig vår, de gröna sen vår, de röda på sensommaren eller hösten och de blåa under hela växtsäsongen.

Karta över områden med extra mycket lök- och knölväxter i Botaniska trädgården, Uppsala universitet.

Vårblommande krokus i barockträdgården

Tidigt på våren blommar det vackert i gräsmattorna i barockträdgården. Varje gräsyta innanför lindhäckarna har fått sin egen krokussort med gula eller blålila blommor. Längs södra muren blommar det i vitt och blått. Välkommen att njuta av vårblomningen i Botaniska trädgården!

Krokusar innanför lindhäckarna

Lindhäckarna är nyplanterade och skyddas av staket. Du hittar dem nära fontänen, centralt i barockträdgården.

Till vänster om mittaxeln, när du står med ryggen mot Linneanum, blommar (från vänster till höger):

 • Crocus tommasinianus ’Whitewell Purple’
 • Crocus x hybridus ’Cream Beauty’
 • Crocus sieberi ssp. sublimis ’Tricolor’
Till höger om mittaxeln, när du står med ryggen mot Linneanum, blommar (från vänster till höger):
 • Crocus sieberi ssp. sublimis ’Tricolor’
 • Crocus minimus ’Spring Beauty’ (inget foto)
 • Crocus etruscus ’Zwanenburg’

Krokusar vid södra muren

Krokusarna är planterade i bågar längs med södra musern, i höjd med Segerstedthuset.

 • Crocus x hybridus 'Snow Bunting', hybridbägarkrokus
 • Crocus tommasianus, snökrokus (sorterna 'Roseus' och 'Barr's Purple')
 • Crocus tommasinianus ’Whitewell Purple’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus tommasinianus ’Whitewell Purple’
 • Crocus x hybridus ’Cream Beauty’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus x hybridus ’Cream Beauty’
 • Crocus sublimis ’Tricolor’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus sieberi ssp. sublimis 'Tricolor’
 • Crocus sublimis ’Tricolor’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus sieberi ssp. sublimis ’Tricolor’
 • Crocus etruscus ’Zwanenburg’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus etruscus ’Zwanenburg’