Lopezia racemosa - enmansblomma, v 38 2018

2018-09-20

Slagfärdig herre

Enmansblomma, Lopezia racemosa i Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Enmansblomma kommer ursprungligen från Mexiko och nordvästra Centralamerika, men det finns flera odlade sorter (vår heter ’Pretty Rose’). Släktet Lopezia omfattar ett 20-tal arter i familjen Onagraceae, alla hemmahörande i Mexiko och Centralamerika.

Växten har bara en fertil ståndare, därav det svenska namnet enmansblomma. I sitt naturliga habitat pollineras den av flugor. Den fertila ståndaren hålls i spänn av en kronbladslik steril ståndare (staminodium). Pollinatörens beröring gör att ståndaren frigörs och levererar pollen. Först därefter växer pistillens stift till och intar ståndarens position. 

Veckans växt hittar ni i undervisningsrabatterna med annuella växter nära skolträdgården i trädgårdens södra del.

De senaste veckornas växter