Tanacetum cinerariifolium - dalmatinerkrage, v 28 2020

2020-07-09

Dalmatiner utan prickar

dalmatinerkrage, Tanacetum cinerariifolium, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Dalmatinerkrage Tanacetum cinerariifolium har liksom de prickiga hundarna namn efter Dalmatien i sydvästra Kroatien.

Ur växtens torkade, pulveriserade blomkorgar framställs insektsgiftet pyretrin som är biologiskt nedbrytbart och mindre farligt för fåglar och oss däggdjur än många syntetiska gifter.

Arten förs nu till samma släkte som renafana Tanacetum vulgare. Den saknar dalmatinerkragens vita strålblommor, dvs de vita sterila blommorna i ytterkanten av varje blomställning. För precis som hos alla korgblommiga växter (familjen Asteraceae) är det vi och pollinatörer förleds att tolka som en strörre blomma i stället många små blommor tillsammans. De fertila blommorna hos veckans växt  är de gula så kallade diskblommorna i mitten av varje ”korg”.

De senaste veckornas växter