Pelatantheria insectifera, v 47 2020

2020-11-19

Prydd med små insekter

Pelatantheria insectifera i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Pelatantheria insectiferaär en småvuxen orkidéart som förekommer sällsynt i området från Himalaya till Vietnam. 2010 återfann man den glädjande nog i västra Himalaya där den inte hade observerats på över 100 år! Den växer som epifyt på mossbevuxna trädstammar i tropiska och subtropiska skogar.

De centimeterstora blommorna sitter några få tillsammans på en kort blomställning. Om pollinering undviks blommar varje blomma i drygt två veckor, men vid framgångsrik pollination vissnar den på några dagar. Den köttiga ljusrosa läppen mörknar vartefter. Hos oss blir det ingen fruktsättning eftersom arten är självsteril.

Artepitetet insectiferabetyder ungefär insektsbärande och syftar troligen på att blommorna påminner om små insekter.

Veckans växt hänger i Tropiska växthusets orkidéavdelning.

De senaste veckornas växter