Vänföreningar och samarbetsparter

Uppsala linneanska trädgårdar ingår i ett flertal nätverk och samverkar med flera olika föreningar och organisationer.

Om du som privatperson vill stödja och/eller engagera dig i vår verksamhet kan du bli medlem i någon av våra vänföreningar.

Några av de linneanska trädgårdarnas samverkansparter och nätverk.

Sällskapet Linnés Hammarby

Sällskapet Linnés Hammarby arbetar ideellt med olika aktiviteter på Linnés Hammarby. Föreningen stödjer Uppsala universitets och Länsstyrelsens arbete med att bevara och vidareutveckla både byggnadsminnet och kulturreservatet.

Medlemskap kostar 150 kr. Som medlem har du fri entré till Linnéträdgården, Linnémuseet och till Linnés Hammarby. Du får också 50% rabatt på avgiften för temavisningar.

Linnés vänner

Linnés vänner är vänförening till Uppsala linneanska trädgårdar. De ordnar föreläsningar, visningar och resor för sina medlemmar samt deltar i olika evenemang i de linneanska trädgårdarna.

Medlemskap kostar 150 kr. Som medlem har du fri entré till Tropiska växthuset i Botaniska trädgården, till Linnéträdgården, Linnémuseet och till Linnés Hammarby. Du får också 50% rabatt på avgiften för temavisningar.