Vårfagning i kulturreservatet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Linnés Hammarby Kulturreservatet Linnés Hammarby, 15 km SO Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Kontaktperson: Lotta S Saetre
  • Temadag, Kulturevenemang, Familjeaktivitet

Hjälp till att städa hagar och ängar efter vintern. Förbered dem för liens orv och kornas mular. Se på när vi tappar björksav. Korvgrillning vid lunchtid.

När markerna vaknar efter vintern är det dags att städa bort nedfallna grenar, kvistar och löv. Agrarhistorikern lär dig mer om jordbruket på 1700-talet samtidigt som du blir delaktig i brukandet av markerna.

Det finns även vegetarisk korv att grilla.

Miljöbild från kulturreservatet vid Linnés Hammarby. Blommande sibirisk nunneört, Corydalis nobilis, vid foten av ett träd. I bakgrunden en gärdesgård, betesmark och lövträd.

Utställningar Linnés Hammarby