Växter på Linnés Hammarby

Växterna på Linnés Hammarby har alla anknytning till Carl von Linné eller 1700-tal.

Utanför huvudbyggnaden har vi rekonstruerat Linnés "mullbänkar" efter hans växtlistor.

Ett fyrtiotal växter finns dessutom kvar ända sedan Linnés tid på 1700-talet och utgör ett värdefullt biologiskt arv.