Vänföreningar och samarbetsparter

Uppsala linneanska trädgårdar ingår i ett flertal nätverk och samverkar med flera olika föreningar och organisationer.

Vi har också två vänförenignar som stöder vår verksamhet - Linnés Vänner och Sällskapet Linnés Hammarby. Svenska Linnésällskapet värnar arvet efter Linné i hela landet.

Några av de linneanska trädgårdarnas samverkansparter och nätverk.

Linnés vänner

Linnés vänner är vänförening till Uppsala linneanska trädgårdar. De anordnar föreläsningar, visningar och resor för sina medlemmar samt deltar i olika evenemang i de linneanska trädgårdarna.

Medlemskap kostar 150 kr per år. Som medlem har du fri entré till Tropiska växthuset i Botaniska trädgården, till Linnéträdgården, Linnémuseet och till Linnés Hammarby. Du får också 50 procent rabatt på avgiften vid temavisningar.

Svenska Linnésällskapet

Svenska Linnésällskapet driver Linnémuseet med Carl von Linnés professorsbostad, som ligger i Linnéträdgården. Bostaden är öppen för besökare maj–september. Sällskapet ordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten samt ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ).

Medlemskap i Svenska Linnésällskapet kostar 250 kr per år. Som medlem har du fri entré till Linnéträdgården, Linnémuseet och Linnés Hammarby. Du får också 50 procent rabatt på avgiften vid temavisninga i dessa anläggningar.

Senast uppdaterad: 2021-09-13