Sevärdheter

Linnéträdgården med professorsbostaden - platsen för Sveriges första botaniska trädgård.

Vi driver och utvecklar Linnéträdgården

Uppsala linneanska trädgårdar

Linnéträdgården utgör, tillsammans med Botaniska trädgården och Linnés Hammarby, de linneanska trädgårdarna. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun.

Statligt byggnadsminne

Linnéträdgården är statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Linnémuseet

Svenska Linnésällskapet är huvudman för Linnémuseet. Byggnaden är statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.