Floddammen – Aquarium fluviatile

Floddammen, Aquarium fluviatile, i Linnéträdgården, Uppsala universitet.

”Ute i floddammen är plats beredd åt flod- och sjöväxter, såsom Hottonia, Hippuris, Myriophyllum, Potamogeton, Sagittaria, Utricularia etc. Dammens kanter beklädas av 20 olika Carex-arter.”
Carl von Linné, Hortus Upsaliensis 1745

Floddammen var djupare än kärrdammen, men grundare än sjödammen. Utmed kanterna stod olika starrarter såsom blåsstarr Carex vesicaria och slokstarr C. pseudocyperus. I dammens mitt trivdes hästsvansHippuris vulgaris, nate-arter Potamogeton och pilbladSagittaria sagittifolia.

Linné propagerade för att all odling skulle grundas på kunskap om växternas naturliga livsmiljöer; klimat, jordmån och fuktighet. Hans dammar är de första ekologiska planteringar som förekommit i en botanisk trädgård.

Tillbaka till kartan
Sjödammen