Förgården

Förgården med hamlade lindar, Linnéträdgården, Uppsala universitet.

Tomten utmed Svartbäcksgatan var prefektens förgård. Framför bostadshuset fanns på Linnés tid en plantering med okänt innehåll. Numera domineras förgården av åtta stora lindar, planterade på 1800-talet. De symboliserar Linné, vars namn är hämtat från en lind som växte vid hans fars släktgård i Småland.

I maj breder stora mängder av sibirisk nunneört Corydalis nobilis ut sig på förgården. Den är ett levande Linné-minne och infördes till trädgården den 22 april 1765.

Tillbaka till kartan
Perenna kvarteret