Träd och buskar – Arbores et frutices

Arbores et frutices, träd och buskar utmed det gröna planket som skiljer trädgården från gatan. Linnéträdgården, Uppsala universitet.

Bladen blekna på träden: 1 Lönnen, 2 Eken, 3 Almen, 4 Linden, men rodna på Rönnen. Så snart bladen på Asken fallit av, böra växterna från de södra orterna föras in uti Vinterhusen, på det icke frosten må skada dem.
Carl von Linné 1755, Blomsteralmanach

I trädgårdens utkanter lät Linné plantera ett träd av varje känt svenskt trädslag samt utländska träd somvalnöt Juglans regia och äkta kastanj Castanea sativa. Träden fyllde en praktisk funktion genom att skydda odlingarna från Uppsalaslättens kalla nordanvindar.

I trädgården studerade Linné såväl trädens lövsprickningstider som i vilken ordning de fällde sina löv på hösten. De äldsta träd som växer här idag är några almar från första hälften av 1800-talet. Det sista linneanska trädet, en svartpoppel Populus nigra, föll i en storm 1911.

Tillbaka till kartan

Prefektbostaden