Inget löjtnantshjärta i Linnés trädgård

Carl von Linné ville odla löjtnantshjärta i Akademiträdgården. Ur fröna som han fick med brev från Ryssland grodde sibirisk nunneört.

Mer om sibirisk nunneört, Corydalis nobilis

Jonsbodalinden

Carl von Linnés far Nils Ingemarsson växte upp i Jonsboda i Vittaryds socken i Småland. Som präststudent i Växjö tog han sig namnet Linnaeus efter en lind som växte i en ”stenrösja” på fädernegården.