Vårflor i Botaniska trädgården

Under flera år tid har vi i de linneanska trädgårdarna sett över och utvecklat Botaniska trädgårdens samling av lök- och knölväxter. Vi har sått, planterat om och köpt in snödroppar, blåstjärnor, porslinshyacinter, klockliljor och narcisser. Nu bjuder trädgårdens rabatter och gräsmattor på vacker blomning från tidig till sen vår. Dagliljor, höstkrokus och tidlösa utgör färgklickar i rabatterna även under sommar och höst.

Lökvandring i Botaniska trädgården

Hösten 2018 planterades 75 000 lökar och knölar i Botaniska trädgården. Runt Linneanum och övriga byggander finns det sedan länge lökrika gräsmattor och rabatter som skänker trädgården tidig vårprakt. Tillsammans med våra krukodlade lökar, tropiska knölar och nyplanterade arter utgör de Botaniska trädgårdens samling av lök- och knölväxter. 

vår karta över områden med extra mycket lökväxtermarkerar de olika färgerna vilken del av året som lök- och knölväxterna blommar som vackrast. De gula fälten blommar tidig vår, de gröna sen vår, de röda på sensommaren eller hösten och de blåa under hela växtsäsongen.

Karta över områden med extra mycket lök- och knölväxter i Botaniska trädgården, Uppsala universitet.

Vårblommande krokus i barockträdgården

Tidigt på våren blommar det vackert i gräsmattorna i barockträdgården. Varje gräsyta innanför lindhäckarna har fått sin egen krokussort med gula eller blålila blommor. Längs södra muren blommar det i vitt och blått. Välkommen att njuta av vårblomningen i Botaniska trädgården!

Krokusar innanför lindhäckarna

Lindhäckarna är nyplanterade och skyddas av staket. Du hittar dem nära fontänen, centralt i barockträdgården.

Till vänster om mittaxeln, när du står med ryggen mot Linneanum, blommar (från vänster till höger):

 • Crocus tommasinianus ’Whitewell Purple’
 • Crocus x hybridus ’Cream Beauty’
 • Crocus sieberi ssp. sublimis ’Tricolor’
Till höger om mittaxeln, när du står med ryggen mot Linneanum, blommar (från vänster till höger):
 • Crocus sieberi ssp. sublimis ’Tricolor’
 • Crocus minimus ’Spring Beauty’ (inget foto)
 • Crocus etruscus ’Zwanenburg’

Krokusar vid södra muren

Krokusarna är planterade i bågar längs med södra musern, i höjd med Segerstedthuset.

 • Crocus x hybridus 'Snow Bunting', hybridbägarkrokus
 • Crocus tommasianus, snökrokus (sorterna 'Roseus' och 'Barr's Purple')
 • Crocus tommasinianus ’Whitewell Purple’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus tommasinianus ’Whitewell Purple’
 • Crocus x hybridus ’Cream Beauty’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus x hybridus ’Cream Beauty’
 • Crocus sublimis ’Tricolor’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus sieberi ssp. sublimis 'Tricolor’
 • Crocus minimum ’Spring Beauty’ i barockträdgården
  Crocus minimum ’Spring Beauty’
 • Crocus etruscus ’Zwanenburg’ fotograferad i barockträdgården.
  Crocus etruscus ’Zwanenburg’
 • Crocus x hybridus ’Snow bunting’
  Crocus x hybridus ’Snow bunting’
 • Crocus tommasianus 'Barr's Purple' vid södra muren
  Crocus tommasianus 'Barr's Purple'
 • Crocus tommasinianus ’Roseus’
  Crocus tommasinianus ’Roseus’

Ljuva narcisser i Botaniska trädgården

Sedan 2018 har vi utökat vår samling av narcisser i Botaniska trädgården. I slutet av april och i maj blommar de fint i olika delar av trädgården. Gemensamt för alla påskliljor, pingstliljor, jonkviller och tazetter är att de har  blommor med sex kalkblad i två kransar och en bikrona (trumpet). 

Narcisser på björkplan

Mellan björkarna i Botaniska trädgårdens nordvästra hörn, med staket mot korsningen Thunbergsvägen - Villavägen, växer klungor av påskliljor och cyklamineusnarcisser.

Med början i mitten av april blommar:
 • Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Peeping Tom', cyclamineusnarciss (gul, lång tratt)
 • Narcissus pseudonarcissus 'Topolino', påsklilja (vit)
 • Narcissus pseudonarcissus 'Elka', påsklilja (vit)
 • Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Jetfire', cyclamineusnarciss (gul-orange)

Narcisser i rabatterna runt Orangeriet

I rabatterna runt Orangeriet har vi samlat ett stort urval av arter och sorter. De är planterade en bit ifrån varandra för att det ska vara lätt för dig som besökare att jämföra dem.

 • Narcissus rupicola, gulljonkvill
 • Narcissus x incomparabilis 'Stella', stjärnnarciss
 • Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Jack Snipe', cyclamineusnarciss
 • Narcissus (Tazetta-Gruppen) 'Minnow', trädgårdstazett
 • Narcissus 'Banana Daiquiri'
 • Narcissus x medioluteus 'Laurens Koster', bukettnarciss
 • Narcissus 'Sophies Choice' 
 • Narcissus 'Silver Smiles'

Narcissrundlarna i barocken

I barockträdgården finns två ovala gräsytor. Där blommar narcisser i gult, vitt och orange på våren.

 • Narcissus x incomparabilis ’Accent, stjärnnarciss
 • Narcissus x incomparabilis ’Brackenhurst, stjärnnarciss
 • Narcissus incomparabilis 'Ice Follies', stjärnnarciss
 • Narcissus pseudonarcissus ’Greengarden’, påsklilja 
 • Narcissus pseudonarcissus ’Pistachio, påsklilja

Narcisser i trädgårdens södra del

Vid staketet mot Norbyvägen och i området mitt emot köksträdgården, i Botaniska trädgårdens södra del är rabatter och rundlar runt träd fyllda både med narcisser och andra vårblommande lökväxter. Några av de tidigt blommande narcisserna är:

 • Narcissus 'Toto'
 • Narcissus x incomparabilis 'Chanterelle', stjärnnarciss
 • Narcissus pseudonarcissus 'W. P. Milner', påsklilja
 • Narcissus Tazetta-Gruppen 'Minnow', trädgårdstazett 
 • Narcissus x incomparabilis 'White Lady', stjärnnarciss 
 • Narcissus pseudonarcissus 'Elka'
  Narcissus pseudonarcissus 'Elka', på björkplan
 • Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Jetfire'
  Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Jetfire', på björkplan
 • Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Peeping Tom'
  Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Peeping Tom', på björkplan
 • Narcissus pseudonarcissus 'Topolino'
  Narcissus pseudonarcissus 'Topolino', på björkplan
 • Narcissen 'Banana Daquiri'
  Narcissen 'Banana Daquiri', vid Orangeriet
 • Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Jack Snipe'
  Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) 'Jack Snipe', vid Orangeriet
 • Narcissus x medioluteus 'Laurens Koster'
  Narcissus x medioluteus 'Laurens Koster', vid Orangeriet
 • Narcissus (Tazetta-Gruppen) 'Minnow'
  Narcissus (Tazetta-Gruppen) 'Minnow', vid Orangeriet
 • Narcissus rupicola, gulljonkvill
  Narcissus rupicola, gulljonkvill, vid Orangeriet
 • Narcissen 'Sophies Choice'
  Narcissen 'Sophies Choice', vid Orangeriet
 • Narcissus pseudonarcissus ’Greengarden’
  Narcissus pseudonarcissus ’Greengarden’, i barockträdgården
 • Narcissus x incomparabilis 'Ice Follies'
  Narcissus x incomparabilis 'Ice Follies', i barockträdgården
 • Narcissus x cyclazetta 'Tete Boucle'
  Narcissus x cyclazetta 'Tete Boucle'
 • Narcissus x incomparabilis 'White Lady'
  Narcissus x incomparabilis 'White Lady', i trädgårdens södra del