Xiphidium caeruleum, v 45 2019

2019-11-06

Dolk i regnskogen

Xiphidium caeruleum, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

I undervegetationen i Tropiska växthusets regnskog blommar det nu vita klasar. De hör till Xiphidium caeruleum. Det är en enhjärtbladig växt som ingår i kängurutass-familjen Haemodoraceae.

Veckans växt finns från Mexico och sedan söderut i många länder i tropiska Amerika. Den enda andra arten i släktet (X. xanthorrhizon) finns bara på västra Kuba.

Släktnamnet kommer från grekiskans ord för dolk och syftar på bladens form.

Linné-lärjungen Löfling såg veckans art redan under sin tid i Venezuela på 1750-talet, men arten beskrevs formellt först två decennier senare.

Veckans växt