Filipendula ulmaria - älggräs, v 30 2020

2020-07-24

Doftande rosväxt med många namn

älggräs, Filipendula ulmaria, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Älggräs (Filipendula ulmaria) har ofantligt många lokala och historiska namn. Svensk Kulturväxtdatabas listar ett 40-tal. Tittar man på blommor och blad ser man att det inte är något gräs utan en rosväxt (Rosaceae), trots gällande svenskt namn.

De gräddvita blommorna doftar starkt och kan användas för att göra saft av, på liknande sätt som av fläder. Historiskt har den även använts inom farmakologin pga sitt innehåll av salicylsyra.

Växten är nära släkt med torrbackarnas brudbröd (F. vulgaris), men blommar senare och växer gärna fuktigt, i diken eller sjöstränder. De spiralvridna frukterna är luftfyllda för att lättare kunna sprida sig via vatten.

Älggräs hittar ni på nordvästra sidan om dammen vid Orangeriet, nära katsuran. Längs norra muren finns en underart med kala blad (ssp. denudata).

Veckans växt