Polygala myrtifolia - myrtenjungfrulin, v 36 2021

2021-09-08

Jungfruligt lin från södraste Afrika

myrtenjungfrulin, Polygala myrtifolia, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

I Botaniska trädgårdens systematiska avdelning – Blomväxternas släktträd – finns en rabatt med arter ur växtgruppen fabider dit ärt- och rosfamiljen hör. Dit hör också familjen jungfrulinväxter (Polygalaceae) representerad av veckans växt, myrtenjungfrulin Polygala myrtifolia.

Veckans växt är från Sydafrika och har som övriga jungfrulinarter ovanligt uppbyggda blommor. Av de fem foderbladen är två (”vingarna”) större, färgade och kronblads-lika medan de tre egentliga kronbladen är mindre och sammanväxta, ett av dem fransigt; hos veckans växt så mycket att det liknar en sorts krona som är attraktiv för snickarbin, artens huvudsakliga pollinatörer.

Polygala betyder mjölkört (mycket mjölk) och kommer sig av att mjölkproduktionen hos boskap lär ökas av växterna. Såväl det svenska namnet som artepitetet syftar förstås på de myrten-lika bladen.

Veckans växt